امروز:
یکشنبه - ۱ بهمن - ۱۳۹۶
ساعت :

گالری

بارگذاری سایر مطالب...
لیست پایگاهها  

 Universities

 دانشگاه ها


Abadan University

دانشگاه آبادان

Azad University of Mashhad

دانشگاه آزاد مشهد  

Islamic AZAD University Tehran South Unit

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

Islamic AZAD University Tehran North Unit

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

Islamic AZAD University Tehran Center Unit

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز  

Islamic AZAD University Karaj دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج

Arak University

دانشگاه اراک  

Oroumie University

دانشگاه اروميه

Alzahra University

دانشگاه الزهرا  

University of Isfahan

دانشگاه اصفهان

Amirkabir University of Technology

دانشگاه امير کبير

Emam Sadegh University

دانشگاه امام صادق  

Imam Khomeini International University

دانشگاه بين المللی امام خمينی قزوين  

International University Of Chabahar

دانشگاه بين المللی چاه بهار

Bu-Ali Sina University

دانشگاه بوعلی سينا  

Payame Noor University

دانشگاه پيام نور  

Tabriz University

دانشگاه تبريز  

Shahid Rajaiy

دانشگاه تربيت دبير شهِيد رجايی  

Tarbiat Modarres University

دانشگاه تربيت مدرس  

University of Tehran

دانشگاه تهران

Iran University of Science & Technology

دانشگاه تهران – دانشکده علوم

Razi University

دانشگاه رازي  

Zanjan University

دانشگاه زنجان  

Semnan University

دانشگاه سمنان

Sistan & Bluchestan

دانشگاه سيستان و بلوچستان

Shahrood University

دانشگاه شاهرود  

Shahid Bahonar University

دانشگاه شهيد باهنر کرمان

Shahid Chamran University of Ahvaz

دانشگاه شهيد چمران اهواز

Mofid University

دانشگاه شيخ مفيد  

Petroleum University of Technology

دانشگاه صنعتی نفت

Khajeh-Nasir-Toosi University of 

دانشگاه صنعتی خواجه نصير طوسی

Sharif University of Technology

دانشگاه صنعتی شريف 

Isfahan University of Technology

دانشگاه صنعتی اصفهان

Beheshty University

دانشگاه شهيد بهشتی

Shiraz University

دانشگاه شيراز  

Iran University of Science & Technology

دانشگاه علم و صنعت

Ahvaz University of Medical Sciences

دانشگاه علوم پزشکی اهواز  

Shahid Beheshty University of Medical Sciences

دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی  

Tabriz University of Medical Sciences

دانشگاه علوم پزشکی تبريز  

Tehran University of Medical Sciences

دانشگاه علوم پزشکی تهران  

Ghazvin University of Medical Sciences

دانشگاه علوم پزشکی  قزوين  

Kordestan  University of Medical Sciences

دانشگاه علوم پزشکی کردستان

Baghiatallah University of Medical Sciences

دانشگاه علوم پزشکی بقيه الله  

Shiraz University of Medical Sciences

دانشگاه علوم پزشکی شيراز

Guilan University of Medical Sciences

دانشگاه علوم پزشکی گيلان  

Hormozgan University of Medical Sciences

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

Harmedan University of Medical Sciences

دانشگاه علوم پزشکی همدان

Zahedan University of Medical Sciences

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

Zanjan University of Medical Sciences

دانشگاه علوم پزشکی زنجان

Allame tabatabaiy University

دانشگاه علامه طباطبايی

University of Kashan

دانشگاه کاشان 

University of Guilan

دانشگاه گيلان 

University of Mazandaran 

دانشگاه مازندران  

University of Hormozgan 

دانشگاه هرمزگان  

Art University

دانشگاه هنر

University of Yazd

دانشگاه يزد  

Ferdowsi University of Mashhad

دانشگاه فردوسی مشهد  

 

 Research Centers

 مراکز تحقيقاتی


Iranian Information and Documentation Center

مرکز اطلاعات و مدارک علمي ايران  

Institute for Advanced Studies in Basic Sciences

مرکز تحصيلات تکميلی در علوم پايه  

Institute for Theoretical Physics and Mathematics

مرکز تحقيقات رياضی و فيزيک نظری

Iranian Research Organization for Science and Technology

سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ايران  

Geological Survey of Iran

سازمان زمين شناسی  و اکتشافات معدنی ايران  

National Research Center for Genetic Engineering (NRCGE)

مرکز تحقيقات مهندسی ژنتيک  

The Academy of Medical Sciences

فرهنگسرای علوم پزشکی  

The Society for Iranian Studies

مطالعات ایرانی  

Young Scholars Club

باشگاه دانش پژوهان جوان  

Nojum

نجوم  

Cancer Institute of Iran

مرکز سرطان شناسی  

 

 

 

 
 

 Others

 سايتهای ديگر


 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Data Connection Affairs

امور ارتباطات ديتا

Young Scholars Club

باشگاه دانش پژوهان جوان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

International Institue of Earthquake Engineering

پژوهشگاه بين المللی زلزله شناسي

The Office of Ayatullah Khamenei

دفتر رهبری

 

 

Technical and Vocational Educating Organization of Iran

سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

 

 

Iranian Research Organization for Science & Technology

سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ايران

 

 

 

 

Protect Human Health

سازمان حفاظت محيط زيست

Geological Survey of Iran

سازمان زمين شناسی و اکتشافات معدنی ايران

Educational Evaluated Organization

سازمان سنجش آموزش کشور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Islamic Republic of Iran Broadcasting

صدا و سيمای جمهوری اسلامی ايران

 

 

 

 

 

 

 

 

National Library of Iran

کتابخانه ملی ايران

Mojtame Fanni Tehran

مجتمع فنی تهران

Statical Center of Iran

مرکز آمار ايران

Iranian Cultural Heitage Organization

مرکز اسناد و مدارک ميراث فرهنگی

Iran Construction Information Center

مرکز اطلاعات ساختمان و مسکن

Iranian Information and Documentation Center

مرکز اطلاعات و مدارک علمی ايران

Iran Civil Engineering Information Center

مرکز اطلاع رسانی عمران

Majlis Research Center

مرکز پژوهشهای مجلس شوراي اسلامی

 

 

 

 

Communicating Researching of Iran

مرکز تحقيقات مخابرات ايران

Management and Planning Organization

مرکز توسعه ارتباطات و اطلاعات مديريت

 

 

 

 

 

 

 

 

Agriculture Biotechnology Research Institute of Iran

موسسه تحقيقات بيوتکنولوژی کشاورزی ايران

 

ورود به سایت

ساعات کاری

شنبه تا چهارشنبه ۹:۰۰ صبح تا ۵:۰۰ عصر
پنج شنبه ۹:۰۰ صبح تا ۱:۰۰ بعد از ظهر
جمعه ها - تعطیل

اطلاعات تماس

آدرس : دهلران - بلوار فتح المبین

دانشگاه آزاد اسلامي واحد دهلران

كد پستي : 43399- 69818

اطلاعات تماس با ما

آدرس : دهلران - بلوار فتح المبین
دانشگاه آزاد اسلامي واحد دهلران
كد پستي : 43399- 69818
تلفن تماس :08427228901 - 08427220336
دورنگار 08427228903
سال تاسيس :مهر 1385

Template Design:Dima Group